A Psychomythological Syndrome: The Andromeda Complex in Occupational Life and Its Dimensions


Abstract views: 470 / PDF downloads: 456 / PDF downloads: 547

Authors

  • Burcu Akkaya

DOI:

https://doi.org/10.14689/enad.33.1700

Keywords:

Andromeda Complex, psychological syndrome, psychomythological syndrome, Cinderella Complex, social gender

Abstract

In both their private and occupational lives, women sometimes feel powerless due to the problems they encounter and exhibit the behavior of waiting for help. One of the psychomythological syndromes that causes women to lag behind men in work life is defined as the Andromeda Complex. The aim of this study, which was designed in the "analytical research" model, one of the qualitative research methods, is to analyze the Andromeda Complex, which expresses this redemptive waiting syndrome women experience consciously or unconsciously, and to determine the dimensions of the Andromeda Complex experienced by women. The analysis is based on three narratives that form the foundations of this complex. For this purpose, these three narratives, namely the myth of "Andromeda," which gave the complex its name, "Cendrillon" by Charles Perrault, and "Cinderella" by the Brothers Grimm, were analyzed through the content analysis technique to determine the dimensions of the female depiction drawn in these tales. According to the research findings, emotionality, daydreaming, being dependent, not being combative, belief that a savior will come, and internalizing social gender roles constitute the individual dimension of the Andromeda Complex, while social gender, gender discrimination, and stereotypes form the social dimension. Awareness of the factors that cause the complex may contribute to the protection of women who play an active role in many areas of social life, especially in the education and health sectors, from this complex, especially in the workplace, to gain self-confidence, to their well-being, and their productivity.

References

Akkaya, B. (2020). Sindirella kompleksi. N. Cemaloğlu (Ed.). Sendromların eğitim ve yönetime yansımaları: Mitolojiden kurama (79-102. ss.). Ankara: Pegem Akademi.

Alkaş, L. (2010). Süper anne sendromu hasta ediyor. 7 Haziran 2019 tarihinde https://www.memorial.com.tr/saglik-rehberleri/super-anne-sendromu-hasta-ediyor/ web adresinden erişilmiştir

Perrault ve Grimm Külkedisi Arasındaki Farklar. (2021, 27 Eylül). Edubirdie. 8 Temmuz 2022, https://edubirdie.com/examples/differences-between-perrault-and-grimms-cinderella/ adresinden alındı.

Bacacı Varoğlu, D. (2007). Örgütsel yaşamda cinsiyet rolleri. In S. Güney (Ed.), Yönetim ve organizasyon. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

Barutçugil, İ. (2002). İş hayatında kadın yönetici. İstanbul: Kariyer Yayıncılık.

Bhasin, K. (2014). Toplumsal Cinsiyet "Bize Yüklenen Roller" (K. Ay ve Z. Sarıhacıoğlu, Trans.): İstanbul: Kadınlarla Dayanışma Vakfı Yayınları.

Bros Grimm (1963). Aschenputtel. In Household stories by the Brothers Grimm. (L. Crane, Çev.). NewYork: Dover Publication

Burkert, W. (1982). Structure and history in Greek mythology and ritual. London: University of California Press.

Cameron, S. M. (2005). Cinderella revisited. Bmj, 331(7531), 1543-1544.

Catalyst, i. (2007). The double-bind dilemma for women in leadership: Damned if you do, doomed if you don't. New York: Catalyst.

Clark, D. (2022). Proportion of women in managerial positions worldwide 1991-2019. Statista. https://www.statista.com/statistics/1259478/women-in-managerial-positions-worldwide/#statisticContainer adresinden 10 Temmuz 2022 tarihinde alınmıştır.

Cooper Jackson, J. (2001). Women middle managers’ perception of the glass ceiling. Women in management review, 16(1), 30-41.

Creswell, J. W. (2014). Research design: Qualitative, quantitative and mixed methods approaches (4th ed.). Thousand Oaks: Sage.

Dowling, C. (1981). The Cinderella complex: Women's hidden fear of independence. New York: Summit Books.

Enoch, M. D. ve Ball, H. N. (2013). İlginç psikiyatrik sendromlar (B. Büyükkal, Trans.). İstanbul: Okyanus Yayınları.

Ergin, A., ve Çınkır, Ş. (2005). Eğitim Yönetiminde Kadınlar. Eurasian Journal of Educational Research (EJER), 18, 83-96

Erhat, A. (1993). Mitoloji sözlüğü (6. Basım). İstanbul:Remzi Kitabevi.

Ersoy, A. (2015). Doktora öğrencilerinin ilk nitel araştırma deneyimlerinin günlükler aracılığıyla incelenmesi. Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi, 5(5), 549-568.

Gündüz, Ş. (2017). Kariyer basamaklarında kadının düşmanı olarak kendisi: süper anne sendromu, görünmez kadin sendromu ve külkedisi sendromu. Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi, 35(35), 84-94.

Grimal, Pierre (1997). Mitoloji Sözlüğü: Yunan ve Roma. Çev., Sevgi Tamgüç, İstanbul: Sosyal Yayınlar

Gürel, E. ve Muter, C. (2007). Psikomitolojik terimler: Psikoloji literatüründe mitolojinin kullanılması. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 7(1), 537-569.

Hazelton, L. ve Hickey, C. (2004). Cinderology: the Cinderella of academic medicine. Canadian Medical Association Journal, 171(12), 1495-1496.

Hu, T. And Yun, M.-S. (2008). Is the Glass Ceiling Cracking? A Simple Test. IZA Discussion Paper: 3518, 1-12. Eylül 5, 2022 tarihinde http://www.iza.org/en/webcontent/ publications/ papers/viewAbstract?dp_id=3518 adresinden alındı

Kara, B. (2015). Kadınların üst düzey yönetici olmalarını engelleyen “cam tavan sendromu” na ilişkin eğitim yöneticilerinin görüşleri (Yüksek Lisans), Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Kümbül Güler, B. (2005). İşsizlik ve yarattığı psiko-sosyal sorunların öğrenilmiş çaresizlik bağlamında incelenmesİ. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Mecmuası, 55(1), 373-394.

Lockwood, N. (2004). The Glass Ceiling: Domestic and İnternational Perspectives. Eylül 19, 2022 tarihinde Society for Human Resource Management http://www.shrm.org/Research/Articles/Articles/Documents/040329Quaterly.pdf adresinden alındı

Marshall, G. (1999). Sosyoloji sözlüğü (O. Akınhay ve D. Kömürcü, Trans.). Ankara: Bilim ve Sanat Yayınları.

Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis: An expanded sourcebook. NewYork: Sage Publications, Inc.

Morford, M. P. ve Lenardon, R. J. (2003). Classical mythology (7. ed.). USA: Oxford University Press.

Nayak, C. (2014). The invisible woman syndrome: Five tips to become visible. 19 Eylül 2022 tarihinde https://www.linkedin.com/pulse/20140610215337-5199752-the-invisible-woman-syndrome-five-tips-to-become-visible web adresinden erişilmiştir

Nobelius, A.-M. (2004). What is the difference between sex and gender. Monash University webpage. Retrivedon October, 16(2014), 1095-1102.

Örücü, E., Kılıç, R. ve Kılıç, T. (2007). Cam tavan sendromu ve kadınların üst düzey yönetici pozisyonuna yükselmelerindeki engeller: Balıkesir ili örneği. Yönetim ve Ekonomi, 14(2), 117-135.

Palmer, M. ve Hyman, B. (1993). Yönetimde kadınlar (V. Öner, Trans.). İstanbul: Rota Yayıncılık.

Perrault, C. (1697). Cendrillon, ou la petite pantoufle de verre. Histoires ou contes du temps passé, avec des moralités: Contes de ma mère l’Oye. Paris: BeQ

Rochèreonnets, M. H. D. (2013). Cinderella’s metamorphoses: A comparative study of two English translations of Perrault’s tales. Przekładaniec(Numer 22-23 English Version), 249-266.

Rosener, J. B. (2006). Kadınların liderlik tarzları İş yaşamında kadınlar (L. Aslan, Trans.). In Harvard business review on women in business. İstanbul: MESS Yayınları.

Saha, S. ve Safri, T. S. (2016). Cinderella complex: Theoretical roots to psychological dependency syndrome in women. The International Journal of Indian Psychology, 3(3), 118-122.

Saraç, S. (2013). Toplumsal cinsiyet. In G. Güneş ve A. Şimşek (Eds.), Toplumsal cinsiyet ve yansimalari (pp. 27-32). Ankara: Atılım Üniversitesi Yayınları.

Schwartz, F. N. (2006). Kadınlar: İş Yaşamının Kaçınılmaz Bir Buyruğu. Mess içinde, Harvard Business Review on Women in Business (L. Aslan, Çev., s.161-185). İstanbul: Mess Yayınları.

U.S. Glass Ceiling Commission. (1995). Good for Business: Making Full Use of Nation's Human Capital. Eylül 19, 2022 tarihinde Cornell University ILR School Web Sitesi: http://digitalcommons.ilr.cornell.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1118&context=key_workplace adresinden alındı

William, S. (1862). A new classical dictionary of Greek and Roman biography, mythology and geography: Partly based upon the dictionary of Greek and Roman biography and mythology. New York: Harper & Brothers Publishers.

Wirth, L. (2004). Breaking through the Glass Ceiling: Woman in Management. Geneva: International Labour Office.

Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2013). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (9. ed.). Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Published

2023-01-04

How to Cite

Akkaya, B. (2023). A Psychomythological Syndrome: The Andromeda Complex in Occupational Life and Its Dimensions. Journal of Qualitative Research in Education, (33). https://doi.org/10.14689/enad.33.1700