English
Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi
ENAD >|

Ana Sayfa > > Hayat Bilgisi Ders Kitaplarındaki Metin ve Görsellerin Değerler Açısından İncelenmesi
  Yazar : Talip Öztürk, Zeynep Sude Özkan
  DOI : 10.14689/issn.2148-2624.1.6c1s8m
  Bu özet 1045 kere okundu..

Başlık :
Hayat Bilgisi Ders Kitaplarındaki Metin ve Görsellerin Değerler Açısından İncelenmesi

Konu :

AtIf için:

Öztürk, T. ve Özkan, Z. S. (2018). Hayat bilgisi ders kitaplarındaki metin ve görsellerin değerler açısından incelenmesi. Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi - Journal of Qualitative Research in Education, 6(1), 172-204. DOI: 10.14689/issn.2148-2624.1.6c1s8m

Özet.Bu araştırmada, 2016-2017 eğitim öğretim yılında okutulan özel bir yayınevine ait ilkokul 3. sınıf Hayat Bilgisi ders kitaplarındaki metin ve resimlerin değerler açısından incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden analitik araştırma deseninde gerçekleştirilmiş ve veriler ders kitabından oluşan dokümanlar aracılığıyla toplanmıştır. Verilerin çözümlenmesinde içerik analizi yöntemi esas alınmıştır. Bu kapsamda, Türk Millî Eğitimi?nin değerlere yaptığı tanımlardan hareketle bir ?Değer İnceleme Formu? hazırlanmıştır. Milli Eğitim Bakanlığı 3. sınıf Hayat Bilgisi dersi öğretim programında öğrencilere kazandırılması hedeflenen 20 değerin ders kitaplarındaki durumu, hazırlanan formdan hareketle incelenmiştir. Metinlerde yer alan değer içerikli ifadeler belirlenmiştir. Görsel ifadelerden değer eğitimi amacı taşıyanlar tespit edilmiştir. Metin ve resimlerden elde edilen bu veriler kodlanıp sınıflandırılmıştır. Analiz işlemi NVivo 10 programı yardımı ile gerçekleştirilmiştir. Çalışma sonuçlarına göre, incelenen ders kitabında en çok yer alan değerin ?Sevgi? ve en az yer alan değerin ise ?Misafirperverlik? olduğu görülmüştür. Hayat Bilgisi dersi kitaplarındaki metinlerde ve görsellerde öğrencilerin ?sabır?, ?bilimsellik?, ?doğa sevgisi?, ?estetik? ve ?misafirperverlik? gibi az yer bulan değerlere daha çok önem verilerek düzenleme yapılması gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler:  Değer eğitimi, Hayat Bilgisi dersi, ders kitapları, analitik araştırma deseni.

« Geri Dön