English
Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi
ENAD >|

Ana Sayfa > > Yabancı Dil Öğretiminde Kültürlerarası İletişim Becerisi Kazandırmada Öğretmenin Rolü: Fransa-Türkiye Örnekleriyle Öğretmen Görüşleri
  Yazar : Gizem Köşker, Gülnihal Gülmez
  DOI : 10.14689/issn.2148-2624.1.6c1s7m
  Bu özet 1209 kere okundu..

Başlık :
Yabancı Dil Öğretiminde Kültürlerarası İletişim Becerisi Kazandırmada Öğretmenin Rolü: Fransa-Türkiye Örnekleriyle Öğretmen Görüşleri

Konu :

AtIf için:

Köşker, G., & Gülmez, G. (2018). The role of the teacher in building intercultural communication skills in foreign language teaching: Teachers? views with examples from France and Turkey. Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi- Journal of Qualitative Research in Education, 6(1), 157-171. DOI:10.14689/issn.2148-2624.1.6c1s7m

Özet.Küreselleşme ve gelişen iletişim teknolojileri, uluslararası platformda kültürlerarası iletişimi ihtiyaç haline getirmektedir. Doğru ve etkili iletişim kurabilmenin yolu bireylerin bazı becerilere sahip olmasından geçmektedir. Günümüz yabancı dil öğretimi programlarının, bu becerileri kazandırmaya yönelik hazırlanması gerekmektedir. Bu becerilerin kazandırılmasında en büyük sorumluluk, her eğitim sürecinde olduğu gibi, öğretmenindir. Bu araştırmada yabancı dil öğretmenlerinin, kültürlerarası iletişim becerisi kazandırmada, öğretmenin rolü konusundaki görüşlerini belirlemek ve karşılaştırmak için, Fransa ve Türkiye?deki iki üniversitede toplam yirmi öğretmenden, açık uçlu soru formu ve yüz yüze görüşme aracılığıyla veri toplanmıştır. Katılımcıların etnik ve kültürel açıdan çeşitlilik göstermesi farklı bakış açılarını karşılaştırabilme imkânı sağlamıştır. Verilerin analizi tüm katılımcıların kültürlerarası iletişimin yabancı dil öğretimindeki yeri ve önemi konusunda hemfikir olduklarını, ancak kültürlerarası iletişime yönelik etkinlikleri planlama ve derslere dâhil etmede sıkıntılar yaşadıklarını ortaya koymuştur. Hiçbir katılımcının kültürlerarası iletişim becerisine yönelik özel bir eğitim almadığı belirlenmiştir. Çalışma sonunda ortaya çıkan bazı görüşlerin, katılımcıların kendi kültürel kodlarıyla ilişkili olduğu sonucuna varılmıştır.

Anahtar Kelimeler:  Yabancı dil öğretimi, kültürlerarası iletişim becerisi, öğretmenin rolü

« Geri Dön