English
Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi
ENAD >|

Ana Sayfa > > Yabancı Dil Öğretmenliği Eğitiminde Tasarım Yaparak Teknolojiyi Öğrenme Yaklaşımının Araştırılması: İşbirlikli ve Yansıtıcı Deneyimler
  Yazar : Asuman Aşık, Burtay Hatice Eroğlu İnce, Arzu Şarlanoğlu Vural
  DOI : 10.14689/issn.2148-2624.1.6c1s2m
  Bu özet 1217 kere okundu..

Başlık :
Yabancı Dil Öğretmenliği Eğitiminde Tasarım Yaparak Teknolojiyi Öğrenme Yaklaşımının Araştırılması: İşbirlikli ve Yansıtıcı Deneyimler

Konu :

AtIf için:

Aşık, A., Eroğlu İnce, B. H., & Şarlanoğlu Vural, A. (2018). Investigating learning technology by design approach in pre-service language teacher education: Collaborative and reflective experiences. Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi - Journal of Qualitative Research in Education, 6(1), 37-53. DOI: 10.14689/issn.2148-2624.1.6c1s2m

Özet.Bu çalışma yabancı dil öğretmen adaylarının işbirlikçi ve yansıtıcı uygulamaları yoluyla, Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi (TPAB) gelişimini takip ederek, teknoloji entegrasyonunun yabancı dil öğretmeni yetiştirme programlarında nasıl gerçekleştirebileceğine yönelik bir örnek teşkil etmeyi hedeflemektedir. Çalışmaya Türkiye?de bulunan bir devlet üniversitesindeki 100 İngilizce son sınıf öğretmen adayı katılmıştır. Öğretmen adaylarından, bir dijital araç hakkında arkadaşlarına eğitim vermeleri ve Tasarım Yaparak Teknoloji Öğrenme yaklaşımına göre yabancı dil sınıflarında kullanılabilecek dijital etkinlikler geliştirmeleri istenmiştir. Nicel ve nitel yöntemlerin birlikte kullanıldığı üç çeşit araç yoluyla veriler toplanmıştır: TPAB-İDÖ Ölçeği, akran değerlendirme formları ve odak grup görüşmeleri. Bulgulara göre, araştırmanın sonunda öğretmen adaylarının TPAB-İDÖ bilgisinin bütün alanlarında anlamlı bir artış olduğu ortaya çıkmıştır. Bununla birlikte, öğretmen adayları dijital araçlara ilişkin algılarının olumlu olduğunu belirtmişlerdir: güdülemeyi arttırması, olumlu bir ortam yaratmayı sağlaması, ilgi çekici olması, zengin içerikli olması, kullanışlı olması gibi. Aynı zamanda, öğretmen adayları akran öğretimi deneyimlerini oldukça etkili bulmuşlardır. Çalışmanın sonunda, yabancı dil sınıflarında kullanılabilecek çeşitli dijital araçlara ve yabancı dil öğretimi programlarında yer alabilecek etkili bir teknoloji eğitimine ilişkin önerilere yer verilmiştir.

Anahtar Kelimeler:  TPAB (Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi), Hizmet öncesi İngilizce Öğretmenleri, Teknoloji Eğitimi

« Geri Dön