English
Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi
ENAD >|

Ana Sayfa > > Kopya Çekmenin Değerlendirilmesi Üzerine Bir Durum Çalışması
  Yazar : Bilgen Kıral
  DOI : 10.14689/issn.2148-2624.1.6c1s6m
  Bu özet 1073 kere okundu..

Başlık :
Kopya Çekmenin Değerlendirilmesi Üzerine Bir Durum Çalışması

Konu :

AtIf için:

Kıral, B. (2018). Kopya çekmenin değerlendirilmesi üzerine bir durum çalışması. Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi - Journal of Qualitative Research in Education, 6(1), 133-156. DOI: 10.14689/issn.2148-2624.1.6c1s6m

Özet.Araştırma, birbirinin yerine sınava giren iki öğrencinin kopya çekme nedenleri ile ceza almaları sonucunda hayatlarında meydana gelen değişimleri incelemek için yapılmıştır. Araştırma betimsel çalışma olup; durum çalışması deseni kullanılmıştır. Araştırma için bir devlet üniversitesinin eğitim fakültesinin 2000-2017 yılları arasındaki kopya istatistikleri incelenmiştir. Ardından, kopya çekmeye eğilim gösteren iki öğrencinin gönüllü olarak araştırma sürecine katılması sonucu yapılan çalışma gerçekleştirilmiştir. Araştırma sonucunda bir öğrencinin ailesinin olayı hiç bilmediği, öğrencilerin her ikisinin de olaydan pişman olduğu, bu olay sonrası psikolojik, ekonomik ve eğitimsel durumlarında bir takım değişiklikler yaşadıkları sonucuna varılmıştır. Ayrıca öğrencilerin kopya çekme sonucu alabilecekleri cezalara ilişkin yeterli bilgiye sahip olmadıkları da tespit edilmiştir. Araştırma sonucunda, kopya çekme sonucu alınabilecek cezalarla ilgili bilgilendirmenin artırılması, web sitelerinde, okul panolarında özellikle sınav zamanlarında çeşitli paylaşımların olması gibi önerilerde bulunulmuştur.

Anahtar Kelimeler:  Kopya çekmek, ceza, eğitim fakültesi

« Geri Dön