English
Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi
ENAD >|

Ana Sayfa > > Uygulama Okulları Nasıl Fark Yaratır? Uygulama Okulu Özelliklerinin Öğretmen Adaylarının Mesleki Gelişimlerine Katkısı
  Yazar : Koray Kasapoğlu, Ali Yıldırım
  DOI : 10.14689/issn.2148-2624.1.6c1s4m
  Bu özet 1361 kere okundu..

Başlık :
Uygulama Okulları Nasıl Fark Yaratır? Uygulama Okulu Özelliklerinin Öğretmen Adaylarının Mesleki Gelişimlerine Katkısı

Konu :

AtIf için:

Kasapoğlu, K., & Yıldırım, A. (2018).What difference does placement school make? Contribution of school characteristics to professional growth of pre-service teachers. Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi, Journal of Qualitative Research in Education, 6(1), 90-112. DOI: 10.14689/issn.2148-2624.1.6c1s4m

Özet.Bu nitel, fenomenolojik çalışma, uygulama okullarının öğretmen adaylarının mesleki gelişimlerine yaptıkları katkılarla ilgili öğretmen adaylarının algılarını anlamaya çalışmaktadır. 2012-13 eğitim-öğretim yılında Türkiye'de bir devlet üniversitesinde uygulama dersleri almış her biri altı son sınıf öğretmen adayından oluşan dört grup ile yapılan odak grup görüşmeleri yoluyla toplanan nitel veriler içerik analizi yoluyla analiz edilmiştir. Bulgular beş ana tema oluşturmuştur: Uygulama okuluna ilişkin anlayışlar, uygulama okullarının özellikleri, uygulama okulu deneyimleri, uygulama okullarının mesleki gelişime katkıları ve uygulama okulu seçimi ve deneyimi için öneriler. Sınıf öğretmeni adayları, kaynak zenginliği veya bolluğu ile özdeşleştirilmiş avantajlı uygulama okulunun anlamını tanımlama eğilimindedirler.Ancak, bu çalışmanın en çarpıcı bulgusu, iyi uygulamaların kaynak zenginliği veya uygulama okullarındaki bolluk gibi diğer faktörlerden ziyade daha çok uygulama okulu öğretmenlerinin niteliğine bağlı olmasıdır.

Anahtar Kelimeler:  Uygulama okulu öğretmeni, uygulama okulu, sınıf öğretmeni adayı, mesleki gelişim, öğretmen eğitimi.

« Geri Dön