English
Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi

Yazarlara Yönerge

 

Genel Yayın İlkeleri

Tüm aday makaleler editör incelemesinden sonra en az iki hakeme gönderilir. ENAD Online makale sunumu ve değerlendirme süreci için hiçbir ücret talep etmez. Yaklaşık olarak üç ay içinde değerlendirme sonuçları yazarlara bildirilir. Aday makaleler sadece enad.editor@gmail.com adresinden gönderilmelidir. Çalışmanın yayına kabul edilmesinde temel ölçüt aday makalenin ENAD Yayın İlkelerine ve Maplraktis Yayın Etiği Bildirgesi?ne uygun olarak hazırlanmış olmasıdır. Eğer bir çalışma ENAD?da yayımlandıktan sonra yayın etiğine uyulmadığı fark edilirse makale geri çekilir.

Metin

 • Yazılar standart Word dosyasında, tek satır aralıklı olarak, kenarlarda en az 2.5 cm boşluk bırakılarak, 11 punto büyüklüğünde, Times New Roman yazı karakteri kullanılarak hazırlanmalıdır.
 • Çalışmada yer verilen tablo, şekil, resim, grafik, fotoğraf, çizim ve diğer görsellerin dergi sayfa boyutlarının dışına taşmaması için bunlarda 10x17 cm?lik bir alan, 11 punto ve tek satır aralığı kullanılmalıdır.
 • Çalışma yapılandırılmış özet de dahil olmak üzere 10.000 kelimeyi geçmemelidir. Türkçe hazırlanan çalışmalarda 150-200 kelime arasında İngilizce Özethazırlanmalı ve özete 3-5 kelime arasındaAnahtar Kelimeler eklenmelidir. Türkçe çalışmaların sonunda 1000-1500 kelimeden oluşan yapılandırılmış özet yer almalıdır. İngilizce çalışmalarda yapılandırılmış özete yer verilmemelidir.
 • Çalışmada cinsiyetçilik, ırkçılık, ön yargı ve ayrımcılık içeren bir dil kullanımından kaçınılmalıdır.
 • ? Çalışma Amerikan Psikologlar Birliği tarafından yayınlanan ?APA?s Publication Manual of the American Psychological Association, (2010)” [APA 6. sürüm] yazım ilkelerine uygun olarak yazılmalıdır. Yazım ilkelerine uymayan çalışmalar değerlendirme sürecine alınmaksızın yazara iade edilir.

Makale Şablonunu buradan indirebilirsiniz.

Başlık Sayfası

 • ? Metni özlü ve açıklayıcı bir başlık en fazla 15 kelime olmalıdır. Türkçe yazılmış makaleler için Türkçe başlığın altına İngilizce, İngilizce yazılmış makalelerde İngilizce başlığın altında Türkçe başlık yazılmalıdır.
 • ? En fazla 35 karakterden oluşan kısa başlık her sayfada görülecek biçimde sağ üst köşeye yerleştirilmelidir.
 • ? Başlık sayfasında yazar(lar)ın tam isimleri, akademik ve kurumsal unvanları, yer almalıdır.

Özet

 • ? Özetler Türkçe ve İngilizce olarak en az 150 en çok 200 kelimeden oluşmalıdır. Özet çalışmanın amacını, yöntemini, bulgularını ve sonuçlarını kapsamalıdır.
 • ? Makale hangi dilde yazılmış ise o dilde özet ilk olarak yazılmalıdır. Makale Türkçe ise Türkçe özet önce İngilizce özet sonra yer almalıdır. Makale İngilizce ise İngilizce özet önce Türkçe özet sonra yazılmalıdır. Özetler 10 punto büyüklüğünde, Times New Roman yazı karakteri kullanılarak hazırlanmalıdır.
 • ? Her iki dildeki özetin alt kısmında küçük harflerle yazılmış 3-5 anahtar kelime bulunmalıdır.

Ana Metin

Araştırma makalelerinin ana bölümleri sırasıyla, Giriş, Metodoloji, Bulgular, Sonuçlar ve Tartışma başlıklarından oluşmalıdır. Ana metin 11 punto, Times New Roman yazı karakteri ve tek satır aralıkla yazılmalıdır.

Şekiller

Şekil altyazıları tek satır aralıklı, 11 punto olarak metindeki yerinde ve metindeki sıralarına göre numaralandırılarak verilmelidir. Şekil, grafik ve resimlerde kısaltmalara yer verilmişse, bu kısaltmaların açılımı şekil altyazısının altında ve alfabetik sıraya göre yer almalıdır. Daha önce basılı veya elektronik olarak yayınlanmış şekil, grafik ve resimlerden yararlanıldığında hem yazarı hem de basımevinden yazılı izin alınmalıdır ve bu izin belgesi dergi editörlüğüne gönderilmelidir. Şekil, grafik, resim ve fotoğraflar metin içine yerleştirilmiş halde gönderilmelidir. Şekil altyazıları eksik bırakılmamalıdır.

Tablolar

Tablo başlıkları tek satır aralıklı olarak ve metin içerisindeki sıralarına göre numaralandırılmalıdır. Tablolar metin içerisinde verilmelidir. Tablolarda dikey çizgiler kullanılmamalıdır. Tablo numaraları metin içerisinde uygun yerlerde verilmelidir. Tablo içeriği 10 punto büyüklükte olmalı ve satırların öncesinde ve sonrasında boşluk verilmeksizin ayarlanmalıdır.

Yayın Etiği ve Dil Kullanımı

Her yazar gönderilen yazının, basılı ya da elektronik ortamda, kısmen veya tamamen başka bir yerde daha önce yayınlanmadığını ya da halen yayın için değerlendirmede olmaması gerektiğini göz önünde bulundurmalıdır. Derginin yayın kurulu tarafından incelenip yayınlanmasına karar verilen yazılar, gerek duyulması durumunda, gelen eleştiri ve öneriler doğrultusunda gözden geçirmeleri için yazarlarına geri gönderilebilir. Gönderilen yazılar Yayın Kurulu?nun onayı ile yayınlanır. Gönderilen yazılarda Türkçe ve İngilizce dilinin akademik yönden etkin kullanılması değerlendirme açısından önemli bir ölçüttür. Çalışmanızı göndermeden önce Yayın ilkeleri ve Malpraktis Yayın Etiği Bildirgesi'ni okuyunuz.

Teşekkür

Çalışmaya destek veren kuruluşlar ile katkıda bulunan ancak yazar olmayan bireylere bu bölümde teşekkür edilmelidir.

Kaynaklar

Kaynaklar Amerikan Psikologlar Birliği tarafından yayınlanan ?APA?s Publication Manual of the American Psychological Association,, (2010)? ; [APA 6. sürümü takip edilmelidir] yazım ilkelerine uygun olarak yazılmalıdır.

Yayın Hakkı

Dergide yayınlanan çalışmaların yayın hakkı dergiye aittir. Yayınlanan çalışmalar yazarların sorumluluğunda olup, ENAD doğrudan veya dolaylı olarak sorumlu tutulamaz.