English
Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi

Değerli Akademisyenler,

Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi [ENAD] yılda üç sayı [Mart, Temmuz ve Kasım] yayınlanan açık erişim, ücretsiz, uluslararası hakemli bir dergidir. Anı Yayıncılık desteği ile yayınlanan bu derginin temel amacı eğitim alanında nitel araştırma paradigmasının kuramsal ve uygulamalı olarak geliştirilmesine katkı sağlayacak akademik bir ortam oluşturmaktır

Başvuran her makale alanda uzman en az iki hakem tarafından değerlendirilmekte ve kesin sonuç yazarlara üç ay içinde bildirilmektedir. Yayınlanan makalelere sınırsız erişim bulunmaktadır. Aday makalelerin sitede yer alan yayın etiği ve Malpraktis Bildirgesi?ne uygunluğu, çalışmaların yayınlanmasında temel ölçüttür. Değerlendirmede diğer bir ölçüt ise, çalışmaların yönteminin ayrıntılı bir biçimde yazılmış olması olarak belirlenmiştir

Dergide eğitimin farklı disiplinlerine ilişkin nitel, eylem ve karma yöntem desenleriyle gerçekleştirilmiş özgün araştırma makaleleri yayımlanır. Ayrıca nitel araştırma alanındaki kuram, uygulama, yöntem, teknik, analiz, yazılım gibi gelişmeleri içeren deneme/derleme, çeviri ve davetli yazılara da yer verilmektedir. ENAD siz meslektaşlarımız katkıları ile yaygınlığını artırmayı amaçlamaktadır.