English
Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi
Cilt 5 / Sayı 1  
Son Sayı

Creative Commons License

Creative Commons License
Z. Nurdan Baysal, Seda Çarıkçı, Elif Burcu Yaşar
Sınıf Öğretmenlerinin Düşünme Becerileri Öğretimine Yönelik Farkındalıkları
(DOI :10.14689/issn.2148-2624.1.5c1s1m)

Fahrettin Korkmaz
Neoliberalizm Bağlamında Sosyal Bilgiler Öğretim Programının Politik Bir Metin Olarak İncelenmesi
(DOI :10.14689/issn.2148-2624.1.5c1s2m)

Ayşe Taşkıran
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Öğrencilerinin Başarı Atıfları Üzerine Fenomenolojik Bir İnceleme
(DOI :10.14689/issn.2148-2624.1.5c1s3m)

H. Bahadır Yanık, Osman Bağdat, Murat Koparan
Ortaokul Öğretmen Adaylarının Matematiksel Modelleme Problemlerine Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi
(DOI :10.14689/issn.2148-2624.1.5c1s4m)

Pınar Aksoy, Gülen Baran
Annelerin Cinsiyet Rollerine İlişkin Özellikleri ile Çocukların Oyuncak Tercihleri ve Oynadıkları Oyun Türleri Arasındaki İlişki Üzerine Bir Çalışma
(DOI :10.14689/issn.2148-2624.1.5c1s5m)